top of page

Personvernerklæring

1. Introduksjon:

 

1.1 Vi er forpliktet til å ivareta personvernet til besøkende på nettstedet og brukerne.  

 

1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som en behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene til besøkende på nettstedet og brukerne av tjenesten; med andre ord, der vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av disse personopplysningene.  

 

1.3 I denne policyen refererer “vi”, “oss” og “våre” til The Adventure Cook & Eventyrkokken.

 

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når du samler informasjon fra våre nettsider (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 første ledd). Adventure Cooks grunnlag for behandling av personopplysninger vil variere, men i henhold til personopplysningsloven § 8​​ bokstav a og b vil bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i samsvar med artikkel 13 (2) (c) i GDPR.


2 Om personopplysninger og regelverket:

 

Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan knyttes til et identifiserbart individ. Dette kan være et navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og atferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring og levering er underlagt spesielle regler, inkludert i personopplysningsloven. Det er Adventure Cook som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med overholdelsen av loven.

 

3 Hva slags informasjon samler vi inn?

 

3.1 I denne delen 3 har vi beskrevet:  

 

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle;  

 

(b) formålene vi kan behandle personopplysninger for; og  

 

(c) det juridiske grunnlaget for behandlingen.  

 

3.2 Vi kan behandle data om din bruk av nettstedet og tjenestene våre ("bruksdata"). Bruksdataene kan inneholde lengden på besøket, sidevisninger og nettstedets navigasjonsveier, samt informasjon om tidspunkt, frekvens og mønster for tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er vårt analysesporingssystem. Disse bruksdataene kan behandles for å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av nettstedet og tjenestene våre.  

 

3.3 Vi kan behandle kontodataene dine ("kontodata"). Kontodataene kan inneholde navn og e -postadresse. Kontodataene kan behandles med det formål å tilby våre tjenester, for eksempel klassebestillinger og kommunikasjon med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten.  

 

3.4 Vi kan behandle dine personopplysninger som er oppgitt ved bestilling eller deltakelse i en klasse. ("Tjenestedata"). Tjenestedataene kan inneholde din e-postadresse, kontaktinformasjon, allergier og annen relevant informasjon. Tjenestedataene kan behandles for å drive våre bestillinger, tilby våre tjenester, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig administrasjonen av nettstedet vårt og virksomheten.  

 

3.5 Vi kan behandle informasjon som finnes i enhver forespørsel du sender til oss angående varer og/eller tjenester ("forespørselsdata"). Forespørselsdataene kan bli behandlet for å tilby, markedsføre og selge relevante varer og/eller tjenester til deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.  

 

3.6 Vi kan behandle informasjon knyttet til våre kundeforhold, inkludert kundekontaktinformasjon ("kundeforholdsdata"). Kundeforholdsdataene kan inneholde navnet ditt, kontaktinformasjonen din og informasjonen i kommunikasjonen mellom oss og deg. Kilden til kundeforholdsdataene er deg. Kundeforholdsdata kan behandles med det formål å administrere våre relasjoner med kunder, kommunisere med kunder, føre journal over disse kommunikasjonene og markedsføre våre produkter og tjenester for kunder. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forvaltningen av våre kundeforhold.  

 

3.7 Vi kan behandle informasjon du gir oss for å abonnere på våre e -postvarsler og/eller nyhetsbrev ("varslingsdata"). Varslingsdataene kan bli behandlet for å sende deg de relevante varslene og/eller nyhetsbrevene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.  

 

3.8 Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne politikken, der det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenfor domstolsprosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.  

 

3.9 Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne politikken, der det er nødvendig for å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller innhente profesjonell rådgivning. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av virksomheten vår mot risiko.  

 

3.10 I tillegg til de spesifikke formålene som vi kan behandle dine personopplysninger for i denne seksjon 3, kan vi også behandle alle dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.
 

4 Hva brukes informasjonen til?

 

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 

a) Å tilby og forbedre tjenestene våre. Vi bruker personlig informasjon for å tilby våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal få et vått kort fra Norges Padleforbund. Vi bruker også personlig informasjon for å sikre best mulig brukeropplevelse for deg, inkludert å tilpasse visningen av innhold til skjermen/enheten din og sikre raskest mulig sideinnlasting.

 

b) For å personlig tilpasse tjenestene våre, gir vi deg anbefalinger og relevant markedsføring. Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og servicejusteringer som er mest relevante for deg. Dette vil begge bli gitt på grunnlag av din egen oppførsel, f.eks. basert på hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på grunnlag av oppførselen til andre brukere med lignende bruksmønstre som deg.

 

c) For å forbedre digital kommunikasjon og reklame Vi bruker dine personlige opplysninger for å forbedre annonseringen vår. Ved å gjøre kjøp hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der dine personlige data vil bli brukt i kjøp av slik reklame.

 

d) Å sette sammen statistikk og forstå markedstrender Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Vi gjør dette for å forbedre og videreutvikle våre produkttilbud og tjenester. Så langt det er praktisk, prøver vi å gjøre dette med anonym informasjon, uten å vite at informasjonen er spesifikk for deg.

 

e) For å forhindre misbruk av våre tjenester Vi bruker personlig informasjon for å forhindre misbruk av våre tjenester. Overgrep kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på bedrageri, «spam», hets, trakassering og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

5 Dele informasjon.

 

Adventure Cook deler i noen tilfeller personlig informasjon med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

 

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne; For eksempel eksterne instruktører på våre kurs / turer., Må vi dele informasjonen din med guider og instruktører.

 

b) Ved mistanke om lovbrudd kan informasjon bli avslørt for offentlige myndigheter på forespørsel. Vi vil også kunne avsløre informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare spesifikke tvister.

 

6 Slette personlig informasjon.

 

Vi er lovpålagt å beholde visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

 

Regnskapsloven

Bestillingsdata iht. angrerett

Bestillingsdata iht. garantier. Du har rett til at all vår informasjon om deg blir slettet på forespørsel, hvis vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan kontakte dette for å avbryte kundeforholdet ditt via e-post til: kit @ theadventurecook.com  (Vær oppmerksom på at e-posten vår har et mellomrom før og etter @ -tegnet i denne personvernerklæringen. Slett disse mellomrommene når du sender e-posten)

 

7 Sikring av personlig informasjon.

 

Vi bruker passende sikkerhetstiltak for å beskytte personlig informasjon under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innsamling, bruk, avsløring, kopiering, endring eller avhending.

 

8 Om markedsføring i e-post og SMS:

 

Hvis du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring via e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i samsvar med markedsføringsloven § 15. Den inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser angående innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e -post, telefon, SMS og sosiale medier. Imidlertid, hvis du ikke har et aktivt kundeforhold, sender vi bare slik markedsføring hvis du har gitt oss samtykke til dette. Dine personlige data kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan melde deg ut av markedsføringsforespørsler gjennom avmeldingsfunksjonen i e -postene / SMS -ene når som helst enkelt og gratis.

 

Når vi bruker våre tjenester, kommuniserer vi via vårt merkenavn “The Adventure Cook” med domenet: www.theadventurecook.com og ”Eventyrkokken” med domenet: eventyrkokken.no

 

For å hjelpe deg som kunde på best mulig måte og for å overholde lokale forskrifter i landene vi opererer, kan vi be om og samle noen eller alle eksemplene nedenfor på datakategorier. I visse tilfeller, der det er nødvendig, inkluderer informasjonen vi samler inn, men er ikke begrenset til, den oppsummerte listen nedenfor:  

 

 

 

- Adresse, telefonnummer, e -postadresse, alder, kjønn, produktpreferanser, reisebudsjetter, lønnsnivå,  stedsdata, DOB -informasjon.  

 

9 GDPR

 

I tillegg kan vi vise markedsføringsmateriell på forskjellige online plattformer for å gi informasjon om våre produkter som er relevante for deg, avhengig av hvilken hensikt eller interesse som har blitt vist på nettstedet vårt. Vi har "retargeting -piksler" eller "informasjonskapsler" på nettstedet vårt og gjør remarketing til noen eller alle brukerne våre på digitale plattformer, inkludert men ikke begrenset til; facebook, instagram, google, youtube og ulike partnernettverk knyttet til disse plattformene. Du kan lese mer om vår GDPR -prosess på: www.theadventurecook.com/gdpr

 

10 Endringer i personvernerklæringen.

 

Vi kan periodisk oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere deg om dette.

 

11 Anke

 

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, Datatilsynet, i samsvar med artikkel 13 (2) d.

 

12 Kontaktinformasjon.

 

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personlig informasjon, kan du kontakte oss på kit @ theadventurecook.no. (Vær oppmerksom på at e-posten vår har et mellomrom før og etter @ -tegnet i denne personvernerklæringen. Slett disse mellomrommene når du sender e-posten)

bottom of page